درباره

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدایی که انسان را آفرید و به او یاد داد تا بداند.
بر آن شدیم تا گرد هم گرد آریم دوستانمان را.
کسانی که دوست دارند با هم دوست باشند به طور دوستانه!
هنر مندان را ،طراحان گرافیستان کسانی که
دستی در هنر دارند دستی در  شعر در ادب در هنر به طور کل دارند رو دور هم جمع کنیم برای ایجاد کارهای فاخر مذهبی!
ممکنه کسی ایده خوبی داشته باشه میتونه عضو گروه بشه بچه های هنرمند ایدش رو اجرا کنند !
یا مثلا یکی خط خوبی داره یکی نقاشی دیجیتالش خوبه یکی تایپو گرافیش اون یکی....! برای این این مکان برای این کاره!
ایده داشتین مطرح کنین

یا علی
گزارش تخلف
بعدی